J. S. Bah (Bach) i posle njega, majstorski kurs sviranja na klaviru, predavač profesor Igor Lasko (Игорь Лазько)