Beogradski kvartet harfi (članovi: Milica Barić, Anica Ivančević, Dijana Sretenović, Snežana Pejanović); program: J. Krumpholc (Krumpholz), C. Frank, M. Turnije (Tournier), M. Grandjani, J. Molnar, B. Andre (Andres), J. Blanko, S. Prokofjev (Прокофьев)