J. S. Bah (Bach) i posle njega, novogodišnji koncerti polaznika majstorskog kursa profesora Igora Laska; učestvuju: Lidija Bizjak, Sonja Lončar, Ivana Nikolić, Ivana Ilić, Ivan Rabasović, Ana Urošević, Nataša Đorđević, Nina Palibrk; program: J. S. Bah (Bach), L. V. Betoven (Beethoven), V. A. Mocart (Mozart), J. Hajdn (Haydn), P. I. Čajkovski (Чайковский), F. List (Liszt), S. Rahmanjinov (Рахманинов)