Veče Morisa Ravela, koncert, izvođači: Sabina Stanojević, klavir, Olivera Radmanović, klavir, Nataša Sarčević, klavir, Istra Pečvari, klavir, Marko Josifovski, violina (u saradnji sa Nezavisnim francuskim centrom)