Muzička tačka: Jelena Zlatarov, klavir, koncert; program: Bohuslav Martinu: Rajske ptice na moru