Koncert klavirske muzike studenata FMU (Odsek za kompoziciju, muzikologiju i muzičku teoriju); voditelj: Ivana Janković; program: Bah (Bach), Hajdn (Haydn), Sindig, Erlanžer, Slavenski, Šuman (Schumann), Rahmanjinov (Рахманинов), Skrjabin (Скря́бин), Prokofjev (Прокофьев), Sebalin (Шебалин), Bertok, Ote (Otte), Veličković