Zorica Stanojević, violina, koncert klasične muzike