Koncert solista i ansambla violina, umetnički rukovodilac: Dejan Mihajlović; umetnički saradnik: Istra Pečvari (vidi 25 godina SKC-a)