Srpska muzika za čembalo, produkcija SKC, Beograd 1996, promocija CD-a i koncert (autori projekta: Miloš Petrović, čembalo, Biljana Vasiljević, Jugoslav Bošnjak, Nataša Bogojević, Milimir Drašković, Vuk Kulenović, Miroslav Miša Savić, Vladan Radovanović, Zoran Erić, Miroslav Štatkić, Svetislav Božić); program: Miroslav Miša Savić: Šest pogleda na jedno (odlomak); Biljana Vasiljević: Vaskrsenje; Zoran Erić: The Great Red Spot of Jupiter; Milimir Drašković: HPSCHD.MID; u razgovoru učestvuju: Olivera Đurđević, Zorica Premate, Milan Mihajlović, Zoran Erić i Miloš Petrović