25 godina SKC-a: Prolećni koncert Bore Dugića, učestvuju: Bora Dugić, frula, Zoran Živković, klavir i violina, Slobodan Marković, klavijature, Petar Popa, kontrabas, Bora Višnjički, gitara, Slavko Mitrović, harmonika, Radmilo Lazarević, udaraljke, Sonja Perišić, vokalni solista RTS, Mirčea Ardeleanu, specijalni gost iz Rumunije, solista na cimbalu, Narodni ansambl RTS pod upravom Branimira Đokića; prigram: Od kada mi frula ne zvoni, Mesečina, Hora staccato, Folklorne varijacije, Klasične minijature: J. S. Bah (Bach): Badinerie, Menuet, V. A. Mocart (Mozart): Alla Turca, V. Gluk (Gluck): Melidoja iz „Orfeja i Euridike“, Vilinsko kolo, Sećanje na Dižon, Boranova, bosanova za frulu, Preleteše ptice lastavice, Marijo, bela kumrijo, Balkanski motivi, Ponoćna elegija, Svilen konac, Rumunska svita, Srpski Largo lamentabile, tužbalica, Srpska svita, Igra skakavaca