Klavirska minijatura u Srbiji 1921-1996, koncert, izvodi: Radionica za klavirsku muziku prof. Milanke Mišević