Marina Antonijević, violina, i Vesna Kršić, klavirska saradnja; koncert klasične muzike