Miris duše: Pesme sa rečima iz ciklusa "Bez saglasja" književnika Dušana Milićevića; koncert, izvode: Aleksandra Katić, klavir, Jovanka Katić, klavir, Snežana Stanić, klavir, Vesna Stanić, flauta