Aleksandra Ćirović i Ivana Talijan, čembalo, koncert