Glava harfe, izvode: Snežana Stanić, klavir,  Aleksandra Katić, klavir, Jovanka Katić, klavir, Vesna Stanić, flauta, pisci: Dragan Jovanović-Danilov, Divna Vuksanović, ciklus pesama "Glava harfe"