Dragan Mlađenović - Poslednji skomrah na svetu, koncert povodom 15-godišnjice estradne prisutnosti: muzika trubadura i truvera, studenata, žonglera i srpskih skomraha