Muzika i poezija, učestvuju: Hezus Ortega (Jesus Ortega), gitara, i Osvaldo Navarro, poezija (Kuba); program: Kubanska, latinoamerička i španska muzika