Javna diskusija o programskoj aktivnosti SKC-a u 1975. godini (UO GK SSO Beograda i Savet SKC-a); učestvuju: Slobodan Palalić, Petar Ignjatović, Mihajlo Popović, Bojana Pejić, Ružica Bajić, Lala Jeftović, Borislav Vuković, Lazar Vračarić, Dragan Živanović, Dragovan Lukić, Goranka Matić, Goran Đorđević, Dragica Vukadinović, studenti