Svečana akademija povodom Dana studenata Beograda, na programu: Gaudeamus igitur, izvodi: Ženski hor Collegium Musicum - dirigent Darinka Matić-Marović; svečani koncert izvodi Akademski kamerni orkestar FMU, dirigent: Dušan Skovran, solisti: Mirjana Kršljanin, Obrad Nedeljković, Izudin Čavrković; program: J. Hajdn (Haydn), A. Vivaldi i Đ. Toreli (Torelli)