Proslava 30 godina Univerziteta u Beogradu u samoupravnoj socijalističkoj zajednici

29. 09. 1975
Svečani koncert u čast proslave; program: Johan Sebastijan Bah (Bach): svite za violončelo; sviraju članovi žirija V međunarodnog takmičenja Muzičke omladine, Beograd: Ciril Škerjanec, Ljubljana, Viktor Jakovčić, Beograd, Erling Blondal, Kopenhagen

30. 09. 1975
Univerzitet, revolucija, sloboda, dokumentarna izložba