Javna diskusija o programu rada SKC-a za 1977. godinu