Svečana sednica Univerzitetske konferencije SSO Beograda povodom Dana studenata; reč predstavnika UK SSO; reč rektora BU-beogradski univerzitet; podela priznanja i četvrtoaprilskih plaketa; u programu učestvuje AKUD Branko Krsmanović