Otvaranje Crvenog indeksa, književno veče sa svečanim programom dodele nagrada mladim piscima čiji su radovi nagrađeni na konkursu Književnog kluba Beogradskog univerziteta