Klinci i klinceze, novogodišnja svečanost za decu studenata Beogradskog univerziteta