Umetnici za demokratiju, skup za afirmisanje slobode, dostojanstva i ljudskih prava
(SKC, Omladinski radio B-92, Udruženje za jugoslovensku demokratsku inicijativu, Pozorište Duško Radović)

26. 01. 1990
Tema razgovora: osnivanje nezavisnih sindikata, uloga programskih saveta, instrumenti represije u umetnosti;
Filmski program: Parada, režija: Dušan Makavejev; Žurnal o omladini na selu zimi, režija: Želimir Žilnik; Zdravi ljudi za razonodu, režija: Karpo Aćimović Godina; Prvi padež čovek, režija: Krsto Škanata; Zadušnice, režija: R. Lazić; Kolt 15 gap, režija Jovan  Jovanović;
Dramski, muzički iskazi i književni iskazi, razgovor, učestvuju: književnici (Mirko Kovač, Ljubomir Simović, Gordan Mihić, Đorđe Lebović, Aleksandar Popović), glumci (Petar Božović, Dragan Nikolić, Danilo Lazović, Ljiljana Blagojević), muzičari (Goran Bregović, Vlatko Stefanovski, Bora Đorđević), novinari (Viktor Papić, Miloš Vasić, Veroslava Tadić)...

27. 01. 1990
Program se odvija u Pozorištu Duško Radović