SDSJ / SDSS, osnivačka skupština Socijal-demokratskog saveza Srbije, podružnica Socijaldeokratskog saveza Jugoslavije