Anđelija Marković, Beograd: Revija maski, koreografska postavka: Zorica Svetličić