Program povodom Dana Univerziteta i 90-godišnjice Univerziteta u Beogradu:

Univerzitet danas, iz studentskog ugla; govore profesori i studenti Univerziteta u Beogradu; gosti: M. Đorđević, Miljkan Karličić, Slavoljub Veselinović (Tribina)
Dizajn tekstila; izložba studenata V godine FPU; učestvuju: Slobodanka Đorđević, Biljana Marković, Mileva Ristić, Ana Petrović, Leonora Vekić, Vera Radovanović (Srećna galerija)