Kultura kao samoodbrana društva i ličnosti, naučni skup u organizaciji fonda Demokratski centar; govore: Sima Ćirković, Zagorka Golubović, Dejan Mijač