Fil Niblok (Phill Niblock), SAD: Experimental Intermedia, multimedijalna muzička predstava; izvode: Fil Niblok (Phill Niblock) i Ulrih Kriger (Ulrich Krieger)
(u saradnji sa Umetničkom radionicom Matematičkog fakulteta, Beograd)