Najlepša reč "mama", kulturno-zabavni program za decu