Tehnologija - nauka budućnosti, izložba radova studenata Tehnološko-metalurškog fakulteta i Fakulteta primenjenih umetnosti i dizajna, Beograd