Prvi (sic!) jugoslovenski međunarodni festival eksperimentalne poezije i proširenih medija (vidi Srećnu galeriju)

13. 06. 1996
Nada Stojković i Dobrica Kamperelić, Jugoslavija: Performans

14.06. 1996
Video poezija: projekcija video radova sa Video-Poerty In The World;
predstavljeni umetnici: Pere Sousa, Španija, Xavier Sabater, Španija, Clement Padino, Urugvaj, Thorsten Jordan, Francuska, Mihailo Ristić, Jugoslavija

15. 06. 1996
Aleksandar Jovanović, Odžaci (Jugoslavija): "Zmija - granica, instalacija i poetsko-kinetička akcija

16. 06. 1996
Hepening učesnika Festivala
Akcija deljenja prolaznicima vizuleno-poetskog štampanog materijala

17. 06. 1996
Dobrica Kamperelić: Uzlet, gestualno-poetska kinetička akcija
Dobrica Kamperelić: Otvoreni svet - otvorena svest, promocija knjige

18. 06. 1996
Grupa Aditi Theatre, Tbilisi (Gruzija): Kosmička iluminacija, performans

19. 06. 1996
Teatar Mimart, Beograad (Jugoslavija): Igre bliskosti; teatar pokreta, gestualna poezija, performans
Mina + Nikola Šindik i Branislav Veljković, Beograd (Jugoslavija): Mrak ne vidi mene, performans