Drugi susret Studentskih kulturno-umetničkih društava Jugoslavije (vidi Posebne programe)