Jesenji pozorišni univerzitet (SKC i 5 BITEF)

10. 09. 1971
Teatar strip, predavanje; govori: Pip Simons (Pip Simmons), Velika Britanija

12. 09. 1971
Auto-konverzacija, predavanje; govori: Lodevijk dе Bur (Lodewijk de Boer), Brisel

13. 09. 1971
Kolektivni rad: Pupilija Ferkeverk i Janko Raščupanko, predstava; režija: Tomaž Kralj; izvodi Gledališče Pupilije Ferkeverk, Ljubljana

16. 09. 1971. (ili  18. 09. 1971 ?)
Valjak za valjak (Reel-Reel), predstava u katakombama na Tašmajdanu; izvodi Teatar Vicinal (Theatre Laboratoire Vicinal), Brisel, Belgija

18. 09. 1971
Tomaž Kralj, Ljubljana: Psihologija u teatru, predavanje

19. 09. 1971
Ariana Mnuškin, Pariz: Kolektivna kreacija, predavanje - mala ogledna proba sa objašnjenjem metoda uz učešće glumaca

20. 09. 1971
Adri Bun, Hag: Vizuelno pozorište, predavanje

23. 09. 1971
Šuji Terejama (Shuji Terayama), Tokio: Istorija participacije, predavanje
Robert Vilson, SAD: Midnight program, ponoćni hepening