Čovek, predstava prema noveli Vilijema Sarojana (William Saroyan): Dečak na trapezu; adaptacija i režija: Eugeneš Olenščuk (Eugeniusz Oleszczuk); izvodi Studentski teatar pantomime, Torunj (Teatr Pantomimy studentów, Toruń), Poljska