Džon Boven (John G. Bowen): Posle kiše (After the Rain, 1958), kolektivni rad; izvodi Grupa Ad hoc: Cvijeta Mesić, Dragica Ristanović, Ivan Šebalj, Žarko Radić, Predrag Ejdus, Vladimir Jevtović, Boro Stjepanović, Petar Božović: repriza