Milana Glišić-Kronja i Ranko Grubač: Dva scenska prostora (u saradnji sa Likovnim programom)