Anton Pavlovič Čehov (Ант́он П́авлович Ч́ехов): Na glavnoj cesti; režija: Tomislav Svetić; izvodi SEK - Studentsko eksperimentalno kazalište, Zagreb