Čudesno dejstvo piva od bivolje trave, izvodi Pozorišna grupa Događaj Branka Dimitijevića; reprize: 9 predstava tokom godine (nema tačnih podataka o datumima)