Likovi iz antičkih grčkih tragedija (Eshil: Agamemnon, Persijanci; Sofokle: Elektra; Euripid: Medeja), izvodi Teatar Vergi*

* Teatar Elze Vergi, Atina, Grčka (saradnja sa Republičkim zavodom za međunarodnu kulturnu i tehničku saradnju)