Šta se dogodilo sa porodicom Rakočević, izvodi Pozorišna grupa Događaj Branka Dimitrijevića; premijera

reprize u 1977. godini: 13. 01., 19. 01., 26. 01.; 19. 02., 26. 02.; 02. 03., 05. 03., 10. 03., 19. 03.; 19. 04.; 09. 05.; 02. 06.; 12. 10., 21. 10.; 03. 12., 14. 12., 17. 12.