Žan Žene (Jean Jenet): Sluškinje; izvodi Klub mladih, Budimpešta; gostovanje (u saradnji sa Filmforumom)