Međunarodni projekt: Obrađivanje zemlje - oranje - setva, na osnovu čovekovog aktivnog prisustva u prostoru; susret predvode: Gabrijel Arkan (Gabrijel Arcand), Felipe Balukani (Felipe Balucani), Ana Marija Kalvisi (Ana Maria Calvisi), Cveta Kukec, Vlado Šav; Grupa za aktivnu kulturu Veternica, Ljubljana