Malo pozorje '80 u Beogradu: Akademski studio za slobodni ples, Ljubljana, autor: Damil Frej