Švejk prema romanu Dobri vojnik Švejk (Osudy dobrého vojáka. Švejka za světové války) Jaroslava Hašeka; adaptirao M. Nikolić; režija: Slavoljub Stefanović Ravasi; igra: Miroslav Žužić, Pančevo (povodom 100-godišnjice rođenja Jaroslava Hašeka)