Korijen, stablo i epilog; prema memoarima Gojka Nikoliša; dramatizacija i režija: Vida Ognjenović; produkcija SKC

reprize: 14. 05., 28. 05.