Dejvid Mekdonald (Robert David MacDonald): Sastanak na vrhu; igraju: Milena Dravić, Jelisaveta Sabljić, Bane Vidaković;

reprize: 13. 05., 30. 05., 16. 06., 17. 06., 19. 10.