Moris Žoli (Maurice Joly): Razgovor Makijavelija i Monteskjea na onome svetu; igraju: Rada Đuričin i Olga Savić, Beograd