Semjuel Beket (Samuel Becket): Kraj partije; režija: Zlatko Sviben; SKC i Rampa teatar

reprize: 15. 01., 03. 02., 22. 03.